Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen Felhasználási feltételek a www.receptdoki.hu címen elérhető, a honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.receptdoki.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A www.receptdoki.hu honlapot az Artwork Pharma Bt. (2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 1, adószám: 28650412-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-054676), a továbbiakban "Üzemeltető” - tulajdona.

Azzal, hogy belép a www.receptdoki.hu oldalra a honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket:

2. Tartalom és szerzői jogok

A www.receptdoki.hu a honlap közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az Üzemeltető szellemi alkotását képezi. A www.receptdoki.hu honlapot látogatója az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.

Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyét követően lehet csak receptet vagy a www.receptdoki.hu honlapot bármely tartalmi vagy képi más honlapra átvinni. Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után.

Szigorúan tilos más honlapról recepteket feltölteni! Az esetleges ilyen tartalmakért kizárólag a tartalmat feltöltő felel.

A felhasználó elfogadja, hogy a www.receptdoki.hu honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: receptleírás, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. Ön a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Az Üzemeltető a www.receptdoki.hu honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat nem köteles ellenőrizni.

3. Felelősség kizárása

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön elfogadja, hogy a www.receptdoki.hu honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

4. Alapelvek

A beérkezett receptek többsége a dietetikus által szakmai ellenőrzés után kerülnek fel www.receptdoki.hu oldalra. A jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

Az adatok feldolgozását az Artwork Pharma végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről!

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa.

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a panaszok megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb a hatályos jogszabályokban foglaltak érvényesek.